07/07/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống lang trung Triệu Tử Kỳ
送郎中趙子期

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:37

 

Nguyên tác

下國瞻宸極,
交州有使星。
梅花南北景,
篁竹短長青。
殊俗詩難寫,
荒村酒易醒。
翩翩趙公子,
終不愧朝廷。

Phiên âm

Hạ quốc chiêm Thần Cực[1],
Giao Châu hữu sứ tinh.
Mai hoa nam bắc cảnh,
Hoàng trúc đoản trường thanh.
Thù tục thi nan tả,
Hoang thôn tửu dị tinh.
Phiên phiên Triệu công tử[2],
Chung bất quý triều đình.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Hạ quốc chầu Thần Cực,
Giao Châu ngời sứ tinh.
Hoa mai nam bắc nở,
Cành trúc vẫn dài xanh.
Tục lạ thơ khôn tả,
Thôn hoang rượu mặc tình.
Triệu công tử phơi phới,
Chẳng thẹn mạng triều đình.
Lại bộ thượng thư Tát Lý Ngoã và Lễ bộ lang trung Triệu Tử Kỳ được sai đi sứ An Nam năm 1299. Triệu Tử Kỳ tức Triệu Kỳ Di 趙期頤, tự Tử Kỳ 子期.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Thần Cực tức là Bắc Đẩu, chỉ ngôi thiên tử.
[2] Tức Bình Nguyên Quân, đi sứ thuyết phục được vua Tần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Tống lang trung Triệu Tử Kỳ