15/08/2020 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đán thung từ
旦舂詞

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:24

 

Nguyên tác

兒為王,母為囚,
旦舂暮舂無時休。
天高地辱日月流,
母苦不得從兒遊。
漢家謀臣張留侯,
老人立致商山頭。
君王輕信羽翼愁,
十年身後知安劉,
髡鉗之人何以留。

Phiên âm

Nhi vi vương, mẫu vi tù,
Đán thung mộ thung vô thì hưu.
Thiên cao địa nhục nhật nguyệt lưu,
Mẫu khổ bất đắc tòng nhi du.
Hán gia mưu thần Trương Lưu Hầu,
Lão nhân lập trí Thương Sơn đầu.
Quân vương khinh tín vũ dực sầu,
Thập niên thân hậu trí an Lưu,
Khôn kiềm chi nhân hà dĩ lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con chức vương, mẹ tù đày
Sớm chiều giã gạo suốt ngày không thôi
Trời kiêu đất nhục một đời
Muốn theo con chẳng được người rủ thương
Công thần nhà Hán Trương Lương
Mưu dùng bốn lão núi Thương đỡ đầu
Quân vương khinh suất gây sầu
Mười năm qua mới phục hồi họ Lưu
Sau truyền sự tích theo người
Bài thơ này nói về việc Thích phu nhân, sủng phi của Hán Cao Tổ, có một con trai tên là là Như Ý được phong làm Triệu vương. Nhưng khi Cao Tổ qua đời, Lã hậu rất kỵ Thích phu nhân, ép bà mặc áo tù, đeo gông sắt rồi đày ra ngõ Vĩnh Xuân giã gạo, sau còn sai chặt đứt chân tay, móc mắt, đốt tai và cho bà uống thuốc bị câm, rồi thả vào chuồng lợn. Như Ý khi đó 14 tuổi cũng bị bà cho uống thuốc độc chết. Thích phu nhân khi giã gạo thường hát bài "Thung ca".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Đán thung từ