07/10/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèo Ngang

Tác giả: Bùi Công Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:24

 

Ngang ngang đứng chắn giữa trời
Sao ai qua cũng nói lời thương yêu
Xe vô đây trời về chiều
Câu thơ còn bay chú tiều nơi đâu?
Ngỡ ngàng biển biếc sóng xao
Thoắt đã núi dựng trời cao - ngỡ ngàng!

Người sang xe sang quân sang
Đèo không chắn lối thời gian bao giờ
"Đường về Nam ấy..." năm xưa
Đường lên ải Bắc bây giờ cũng đây
Ngang ngang đứng trấn cửa này
Uy nghiêm một thế trận bày non sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Công Minh » Đèo Ngang