28/09/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ điệu
古調

Tác giả: Vệ Tượng - 衛象

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 11:05

 

Nguyên tác

鵲血調弓濕未乾,
鷿鵜新淬劍光寒。
遼東老將鬢成雪,
猶向旄頭夜夜看。

Phiên âm

Thước huyết điều cung thấp vị can,
Tịch đề tân thối kiếm quang hàn.
Liêu Đông[1] lão tướng mấn thành tuyết,
Do hướng Mao Đầu[2] dạ dạ khan.

Dịch nghĩa

Máu chim thước bôi trên cung còn chưa khô,
Cao chim tịch chim đề vừa bôi trên kiếm làm toả ánh sáng lạnh.
Lão tướng Liêu Đông tóc mai bạc trắng như tuyết,
Có phải vì đêm đêm ông đều coi sao mao đầu chăng?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung bôi máu thước còn chưa khô
Cao tịch thoa gươm ánh lạnh phô
Lão tướng Liêu Đông đầu sớm bạc
Vì coi thiên tượng tính quân cơ?
Thời đó lính thường bôi máu chim thước lên cung tên để tăng hiệu dụng, và bôi cao chim tịch, chim đề lên kiếm để chống rỉ.

[2] Sao báo hiệu về chiến tranh, nhưng cũng có nghĩa là đầu người già.
[1] Biên thuỳ phía đông bắc Trung Quốc đời Đường, nay là huyện Liêu Hà, tỉnh Liêu Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vệ Tượng » Cổ điệu