09/02/2023 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Dục Thuý sơn lưu đề
登浴翠山留題

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 02:01

 

Nguyên tác

扈蹕鴉頭浦,
停舟水上岩。
鯨波天上下,
鰲背海東南。
蓬島連僧塔,
瀛州正客帆。
行年六十六,
幾度訪伽藍。

Phiên âm

Hỗ tất Nha Đầu phố,
Đình chu thuỷ thượng nham.
Kình ba thiên thượng hạ,
Ngao bối hải đông nam.
Bồng Đảo liên tăng tháp,
Doanh Châu chính khách phàm.
Hành niên lục thập lục,
Kỷ độ phỏng già lam.

Dịch nghĩa

Theo hầu vua qua bến Nha Đầu,
Đậu thuyền cạnh núi đá trên nước.
Nhìn sóng lớn trên dưới đều là trời,
Lên núi cao đông nam đều là biển.
Nơi Bồng Đào tháp chùa liên tiếp nhau,
Chốn Doanh Châu buồm khách kéo thẳng.
Tuổi mới sáu mươi sáu,
Đã mấy lần thăm hỏi cảnh Phật.

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bến Nha theo cạnh xe vua
Dừng thuyền bến nước, lên chùa đầu non
Sóng kình cao thấp đổ lên
Đông, Nam mặt bể nổi cồn ngao ngư
Non Bồng liền với phòng sư
Cánh buồm thuyền khách lững lờ Doanh Châu
Sáu tuần lẻ sáu xuân thâu
Già lam dạo gót trước sau bốn lần
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Đăng Dục Thuý sơn lưu đề