09/12/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Yên công phiếm Động Đình
同燕公泛洞庭

Tác giả: Doãn Mậu - 尹懋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2013 12:45

 

Nguyên tác

風光淅淅草中飄,
日影熒熒水上遙。
幸奉瀟湘雲壑意,
山傍容與動仙橈。

Phiên âm

Phong quang tích tích thảo trung phiêu,
Nhật ảnh huỳnh huỳnh thuỷ thượng dao.
Hạnh phụng Tiêu Tương[1] vân hác ý,
Sơn bàng dung dữ động tiên kiêu.

Dịch nghĩa

Trời trong, gió nhẹ thổi vi vu vào bờ cỏ.
Nắng chói chang trên mặt nước ở xa xa.
Được hân hạnh hầu ngài, hưởng thú vui mây nước Tiêu Tương,
Bên núi an nhàn đẩy mái chèo tiên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời trong, gió vi vu bờ cỏ
Nắng chiếu trên nước ở xa xa
Tiêu Tương mây nước bao la
An nhàn đẩy mái chèo ngà bên non
Yên công tức Trương Thuyết, thi nhân nổi tiếng thời Sơ Đường, để lại 253 bài thơ, quan làm tới trung thư lệnh, tước phong tới Yên quốc công. Bài này làm trong thời gian ông còn làm thứ sử Nhạc Châu, và tác giả Doãn Mậu làm tòng sự dưới quyền ông. Động Đình: hồ có cảnh rất đẹp, ở phủ Nhạc châu, tỉnh Hồ Nam.

[1] Hai sông Tiêu và Tương ở phía tây nam tỉnh Hồ Nam cùng chảy vào hồ Động Đình ở phía bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Mậu » Đồng Yên công phiếm Động Đình