13/06/2021 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
聞王昌齡左遷龍標遙有此寄

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 03:14

 

Nguyên tác

楊花落盡子規啼,
聞道龍標過五溪。
我寄愁心與明月,
隨君直到夜郎西。

Phiên âm

Dương hoa lạc tận tử quy đề,
Văn đạo Long Tiêu quá Ngũ Khê.
Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt,
Tùy quân trực đáo Dạ Lang[1] tê (tây).

Bản dịch của Nam Trân

Hoa dương rụng, cuốc buồn ghê,
Long Tiêu nghe nói vượt khe năm dòng.
Tấm sầu với mảnh trăng trong,
Gửi theo tiễn bác tới vùng Dạ Lang.
(Năm 749)

Long Tiêu thuộc huyện Kiểm Dương, tỉnh Hồ Nam ngày nay.

[1] Một nước thời xưa, ở phía tây Quý Châu ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký