02/10/2022 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch phụ tháo
石婦操

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 14:40

 

Nguyên tác

峨峨孤竹岡,
上有石魯魯。
山夫折山花,
歲歲山頭歌石婦。
行人幾時歸?
東海山頭有時聚。
行人歸,
啼石柱,
石婦岑岑化黃土。

Phiên âm

Nga nga Cô Trúc cương,
Thượng hữu thạch lỗ lỗ.
Sơn phu chiết sơn hoa,
Tuế tuế sơn đầu ca Thạch phụ.
Hành nhân kỷ thời quy?
Đông hải sơn đầu hữu thời tụ.
Hành nhân quy,
Đề thạch trụ,
Thạch phụ sầm sầm hoá hoàng thổ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên ngọn Cô Trúc cao cao
Có một tượng đá lớn thô dềnh dàng
Sơn dân hái những hoa ngàn
Năm năm đầu núi hát nàng Vọng Phu
Người đi biết lúc nào về
Biển đông non nước giữ thề gặp nhau
Người về khóc tượng mấy câu
Tượng cao sụp đổ biến mau đất vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Thạch phụ tháo