25/09/2020 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

May

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 01:32

 

Tôi bơi qua bể khổ
May mà không chết chìm
Đời vướng nhiều tục luỵ
May mà còn niềm tin
26/3/1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » May