31/01/2023 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thôi Dung
送崔融

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 03:19

 

Nguyên tác

君王行出將,
書記遠從征。
祖帳連河闕,
軍麾動洛城。
旌旃朝朔氣,
笳吹夜邊聲。
坐覺煙塵掃,
秋風古北平。

Phiên âm

Quân vương hành xuất tướng,
Thư ký viễn tòng chinh.
Tổ trướng liên hà khuyết,
Quân huy động Lạc thành.
Tinh chiên triều sóc khí,
Già xuý dạ biên thanh.
Toạ giác yên trần tảo,
Thu phong Cổ Bắc bình.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lệnh vua điều đại tướng
Thư ký cũng xa miền
Hà khuyết liền doang trại
Lạc thành động mác khiên
Cờ mai lồng trước gió
Kèn tối rộn ngoài biên
Khói bụi quân ta quyét
Thu về Cổ Bắc yên
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Tống Thôi Dung