09/08/2022 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ cho tới sớm mai

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 04:52

 

Ước gì được thấy bóng em
Cho chiều bớt thẳm cho đêm bớt dài

Bao giờ cho tới sớm mai
Thoảng nghe em nói một vài lời thôi

Vài lời dẫu chẳng cho tôi
Sớm mai ấy, đến suốt đời tôi mong!
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Bao giờ cho tới sớm mai