02/10/2022 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 9
浪淘沙其九

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:02

 

Nguyên tác

流水淘沙不暫停,
前波未滅後波生。
令人忽憶瀟湘渚,
回唱迎神三兩聲。

Phiên âm

Lưu thuỷ đào sa bất tạm đình,
Tiền ba vị diệt hậu ba sinh.
Lệnh nhân hốt ức Tiêu Tương chử[1],
Hồi xướng nghênh thần tam lưỡng thanh.

Dịch nghĩa

Nước sông cứ chảy, việc đãi cát tìm vàng không nghỉ,
Lớp sóng trước chưa tan lớp sóng sau đã tới.
Làm người ta chợt hồi tưởng tới bến sông Tiêu Tương,
Và như còn nghe thoảng dăm ba câu hò rước thần ở bến sông này.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nước cuốn cát chảy tràn không nghỉ
Lớp này chưa, đã trí lớp sau
Tiêu Tương bỗng nhớ quắt quay
"Lãng đào" một khúc hát chào Tương phi.
[1] Bãi sông ở huyện Linh Lăng, tỉnh Hồ Nam, nơi sông Tiêu và sông Tương hợp lưu để chảy vào hồ Động Đình. Theo truyền thuyết, vua Thuấn đi tuần thú phương nam, tới núi Cửu Nghi (nay thuộc huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam) thì bị bệnh mất, mộ chôn tại chỗ. Hai bà vợ là Nga Hoàng và Nữ Anh nghe tin đã trẫm mình tại bến Tiêu Tương này, được dân địa phương lập miếu thờ và tôn làm nữ thần sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 9