03/07/2022 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng vỡ

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:45

 

Có một lần
ta say
Với tay
bắt trăng tròn đầy
Bát rượu rơi
Trăng vỡ!...

Có một lần
ta yêu
Ngại
không dám nói một điều.
Chân bước đi xa
tình chôn chặt!

Bao giờ thấy lại trăng xưa?!
Bao giờ nói được lời xưa?!

Có một lần
Có một lần thôi
Xa xưa...

Chỉ một lần
Chỉ một lần thôi
Bao giờ?...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Trăng vỡ