28/05/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích Quang, Nhâm Diên

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 05/08/2010 18:29

 

Hán sai Tích Quang, Nhâm Diên
Qua khai văn hóa dựng nền đạo Nho
Lại đem sự tích ta xưa
Sửa cho sai, xấu: phòng ngừa nạn sau
Đã sai, dù rắn còn đầu
Cũng là nên phận tôi hầu ngoại bang
Thế nên trí thức Văn Lang
Dễ theo Phật giáo, Ấn, đang truyền vào
Đạo theo những cánh buồm cao
Du Tăng Đông độ ghé vào Giao Châu
Tạo nên nề nếp ban đầu
Càng yêu dân tộc, càng sâu sức Thiền
Bụt ra, cô Tấm thành tiên
Nắm xương cá bống cũng nên phượng rồng
Bỏ ngoài để lọc cái trong
Đạo Nho, đạo Lão thêm lòng sức ta
Tạo nên tổng lực dung hòa
Quy nguyên tam giáo, càng xa càng dày
Cái dở ngầm mở cái hay
Tập thành bản sắc hòa hài văn minh

Biết người để dưỡng thân mình
À ơi, bé nhoẻn cười xinh môi hồng
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tích Quang, Nhâm Diên