23/10/2021 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghệ Từ khanh mịch quả tài
詣徐卿覓果栽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 07:27

 

Nguyên tác

草堂少花今欲栽,
不問綠李與黃梅。
石筍街中卻歸去,
果園坊裏為求來。

Phiên âm

Thảo đường thiểu hoa, kim dục tài,
Bất vấn lục lý dữ hoàng mai.
Thạch Duẩn nhai trung khước quy khứ,
Quả Viên phường lý vị cầu lai.

Dịch nghĩa

Nhà cỏ có ít hoa, nay muốn trồng,
Không kén chọn gì mận tía với mai vàng.
Trong phố Thạch Duẩn ngại đi về đó,
Trong phường Quả Viên đây sang mà nhờ vậy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà cỏ ít hoa, nay muốn trồng,
Chẳng cần mận tía với mai vàng.
Trong đường Thạch Duẩn ngại đi tới
Giữa xóm Quả Viên phải bước sang.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nghệ Từ khanh mịch quả tài