26/09/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 3
漁歌子其三

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 13:45

 

Nguyên tác

霅溪灣裏釣漁翁,
舴艋為家西復東。
江上雪,
浦邊風,
笑著荷衣不歎窮。

Phiên âm

Tráp khê[1] loan lý điếu ngư ông,
Trách mãnh vi gia tây phục đông.
Giang thượng tuyết,
Phố biên phong,
Tiếu trước hà y bất thán cùng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầu khe cuối vịnh một ngư ông,
Thuyền mảnh làm nhà tây lại đông.
Gió đầu bến,
Tuyết trên sông.
Lá sen làm áo vẫn cười ngông.
[1] Còn gọi là Tráp xuyên 霅川, nay thuộc Ngô Hưng, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư ca tử kỳ 3