23/09/2020 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giận chi mà giận nàng ơi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:55

 

Giận chi mà giận nàng ơi
Cơm canh đã nguội mặt giời đã lên
Tối nay vào lúc đỏ đèn
Đôi ta chung gối làm quen, lại lành.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Giận chi mà giận nàng ơi