20/09/2020 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trấn Quốc tự
題鎮國寺

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2015 10:02

 

Nguyên tác

梵宇巍峨氣色新,
風光別占鳳城春。
鳥啼古樹留清韻,
魚躍晴湖見碧鱗。
風裡鐘聲如擣月,
石邊花色欲陵人。
不知勝日尋芳客,
多少攜觴來問津。

Phiên âm

Phạm vũ nguy nga khí sắc tân,
Phong quang biệt chiếm phụng thành[1] xuân.
Điểu đề cổ thụ lưu thanh vận,
Ngư dược tình hồ kiến bích lân.
Phong lý chung thanh như đảo nguyệt,
Thạch biên hoa sắc dục lăng nhân.
Bất tri thăng nhật tầm phương khách,
Đa thiểu huề trường lai vấn tân[2].

Dịch nghĩa

Chùa phật nguy nga cảnh sắc như mới,
Phong quang biệt chiếm mùa xuân phượng thành.
Cổ thụ chim kêu lưu giọng hót,
Cá nhảy hồ trong thấy vẩy xanh.
Trong gió tiếng chuông như lay bóng nguyệt trên mặt nước,
Bên bờ đá màu hoa thắm như muốn thúc giục lòng người.
Không biết các vị khách thưởng ngoạn ngày đẹp,
Có bao người cùng nhau nâng chén hỏi thăm đường.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chùa cổ nguy nga cảnh sắc tân,
Phong quang riêng chiếm góc phượng thành.
Chim kêu cổ thụ nghe trong trẻo,
Cá nhảy hồ trong lộ vẩy xanh.
Trong gió tiếng chuông lay bóng nguyệt,
Bên bờ hoa cỏ động lòng xuân.
Chẳng hay những khách vui ngày đẹp,
Bao kẻ nâng ly hỏi đạo nhân.
Bài thơ này chép trong Xuyết thập tạp ký 掇拾雜記 (ký hiệu A.1792, chưa rõ người soạn và niên đại).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Chỉ kinh thành, tức thành Thăng Long.
[2] Hỏi bến đò, tức hỏi đường, hỏi thăm đường tu hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đề Trấn Quốc tự