28/11/2022 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoa Thanh cung kỳ 1
過華清宮其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 02:02

 

Nguyên tác

長安回望繡成堆,
山頂千門次第開。
一騎紅塵妃子笑,
無人知是荔枝來。

Phiên âm

Trường An hồi vọng tú thành đôi[1],
Sơn đính thiên môn thứ đệ khai.
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,
Vô nhân tri thị lệ chi lai!

Dịch nghĩa

Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm,
Trên đỉnh núi, nghìn cửa lần lượt mở ra.
Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười,
Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trường An trông tựa gấm hoa thêu
Nghìn cửa trên non đã mở đều
Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng
Ai hay vải tiến đã về triều!
Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 723 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi, lúc đầu có tên là Ôn Tuyền cung 溫泉宮, năm 747 đổi tên thành Hoa Thanh cung và xây thêm Trường Sinh điện 長生殿, gọi là Tập Linh đài 集靈臺 để cúng tế thần. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa Thanh cung vẫn còn tươi.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chỉ Ly Sơn, trên núi này cây cỏ tươi tốt như gấm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Quá Hoa Thanh cung kỳ 1