20/03/2023 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dịch thuỷ
易水

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:01

 

Nguyên tác

蘆葦蕭森古渡頭,
征鞍卸卻上孤舟。
煙籠古木猿啼夜,
月印平沙雁叫秋。
砧杵遠聞添客淚,
鼓鼙才動起人愁。
當年擊築悲歌處,
一片寒光凝不流。

Phiên âm

Lô vĩ tiêu sâm cổ độ đầu,
Chinh yên tá khước thướng cô chu.
Yên lung cổ mộc viên đề dạ,
Nguyệt ấn bình sa nhạn khiếu thu.
Châm xử viễn văn thiêm khách lệ,
Cổ bề tài động khởi nhân sầu.
Đương niên kích trúc bi ca xứ,
Nhất phiến hàn quang ngưng bất lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu bến xưa đìu hiu lau lách
Lên thuyền đơn cởi tách yên cương
Vượn kêu cây phủ khói sương
Trăng hằn cát bãi thu vương nhạn sầu
Khách rơi lệ chày đâu đập áo
Người buồn nghe áo não trống canh
Năm xưa trúc đệm ca thanh
Hàn quang một mảnh cũng đành ngừng trôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Dịch thuỷ