31/05/2023 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương mẹ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:44

 

Từ trên trời rơi xuống,
tiếng sấm dội trưa hè.
Chợt thấy lòng trĩu nặng,
mẹ đang cày đồng xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thương mẹ