20/08/2022 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
遊西湖八絕其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2014 21:27

 

Nguyên tác

爽杵繁碪莫厭春,
一丘一壑未全貧。
地留歲月無愁境,
天借江湖獨幸人。

Phiên âm

Sảng chử phồn châm[1] mạc yếm xuân,
Nhất khâu nhất hác vị toàn bần.
Địa lưu tuế nguyệt vô sầu cảnh,
Thiên tá giang hồ độc hạnh nhân.

Bản dịch của Trần Ngọc Thụ

Tiếng chày khua rộn vẻ xuân
Gò hang lớp lớp góp phần xinh tươi
Đất qua ngày tháng sầu vơi
Sông hồ trời tặng riêng người thế gian
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tiếng chày gỗ giã bột gió để làm giấy bản và tiếng chày đá đập vải khi giặt để nhuộm vải. Đây là âm thanh quen thuộc của hai nghề truyền thống quanh Hồ Tây: làm giấy bản và nhuộm vải thâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1