16/05/2021 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái rụng

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:32

 

Khuya rồi mận rụng mái tôn
Ngỡ như ai ném linh hồn lên cao
Sáng ra nhặt trái mận đào
Sợ mình sắp chín đêm sao rụng ngày
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Trái rụng