25/07/2024 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh Nham động
靈巖洞

Tác giả: Minh Mệnh hoàng đế - 明命皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 21:29

 

Nguyên tác

覔勝尋幽歩歩登,
須臾已至靈巖洞。
一株古樹蔽其前,
似作雲扉隔塵眾。

Phiên âm

Mịch thắng tầm u bộ bộ đăng,
Tu du dĩ chí Linh Nham động.
Nhất chu cổ thụ tế kỳ tiền,
Tự tác vân phi cách trần chúng.

Bản dịch của Nguyễn Công Thuần

Dạo tìm thắng cảnh nơi u tịch
Chốc lát Linh Nham đã đến gần
Một cây cổ thụ che đằng trước
Như cánh cửa mây chắn bụi trần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Mệnh hoàng đế » Linh Nham động