21/08/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 014
閨怨其十四

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:48

 

Nguyên tác

惱殺春山怨子規,
風前雨裏幾淒淒。
如何只繞深閨樹,
不向遊人醉處啼。

Phiên âm

Não sát xuân sơn oán tử quy,
Phong tiền vũ lý kỷ thê thê.
Như hà chỉ nhiễu thâm khuê thụ,
Bất hướng du nhân tuý xứ đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tử quy kêu chết núi xuân,
Dưới mưa trong gió khắp rừng lê thê.
Cớ gì kêu mãi thâm khuê,
Đến nơi nát rượu bỏ quê hót giùm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Khuê oán kỳ 014