22/09/2021 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao đêm nay tôi cười?
Why did I laugh tonight?

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2009 19:11

 

Nguyên tác

Why did I laugh to-night?  No voice will tell
No God, no Demon of severe response,
Deigns to reply from Heaven or from Hell
Then to my human heart I turn at once:
Heart!  Thou and I are here sad and alone;
I say, why did I laugh?  O mortal pain!
O Darkness!  Darkness! ever must I moan,
To question Heaven and Hell and Heart in vain.
Why did I laugh?  I know this Being's lease,
My fancy to its utmost blisses spreads;
Yet would I on this very midnight cease,
And all the world's gaudy ensigns see in shreds;
Verse, Fame, and Beauty are intense indeed,
But Death intenser -- Death is Life's high meed.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Sao đêm nay tôi cười...
Sao đêm nay tôi cười nhỉ? Chẳng một lời
Của Thánh thần hay của Quỷ đáp lại tôi
Dù nó đến từ Thiên đường hay Địa ngục

Tôi lập tức trở về trái tim quen thuộc
Tim ơi! Chúng ta cùng buồn bã cô đơn
Ờ nhỉ, sao tôi cười? Đáng lẽ phải rên
Vì đã hỏi Thiên đường, Địa ngục, Trái tim vô bổ

Đau đớn thay! Ôi Bóng tối! và Bóng tối
Sao tôi cười? Tôi biết bản giao kèo
Của Bản thể, ước mơ tìm hạnh phúc lớn lao

Ngay khuya nay, có thể tôi không còn nữa
Và nhìn thấy lá cờ xấu của Đời tơi tả
Danh vọng, Thơ ca và cái Đẹp say người
Nhưng cái Chết say hơn - phần thưởng lớn của Đời
1816
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Sao đêm nay tôi cười?