29/11/2021 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ngư, hiệu Trương Chí Hoà thể
釣魚效張志和體

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 21:40

 

Nguyên tác

紅蕖風起白鷗飛,
大網攔江魚正肥。
微雨過,
又斜暉,
村北村南買醉歸。

Phiên âm

Hồng cừ phong khởi bạch âu phi,
Đại võng Lan giang ngư chánh phì.
Vi vũ quá,
Hựu tà huy,
Thôn bắc thôn nam mãi tuý quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thổi sen hồng âu trắng bay,
Lưới lớn sông Lan cá mập thay.
Chiều tà mưa,
Nhẹ qua đây,
Thôn bắc thôn nam về mua say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Điếu ngư, hiệu Trương Chí Hoà thể