19/06/2024 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Minh Giang thuyền

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 09/04/2017 23:06

 

Phiên âm

Huống thôn kiệu tử yếm tà khuy
Thiên ái Minh giang (thiếu một chữ) cửu nguy
Lưỡng ngạn nham ngao yên duệ bích
Nhất điều thoan dũng thạch noa li
Hồi nhân tân xướng thanh nan hoạ
Quách bạn hùng tâm tiếu độc di
Tiền báo Cao Bằng song thuỷ bối
Tư Hoàng, tư Phạm ngột như si

Dịch nghĩa

Người phu kiệu thôn Huống ghét đường nghiêng dốc
Chỉ thích chín chiếc thuyền buồm đậu trên sông Minh
Hai bên bờ kéo dài một dải khói lam mờ biếc
Một dòng nước chảy vờn qua các tảng đá sạm đen
Người Hồi xướng một bài thơ mà âm thanh có chỗ khó hoạ lại
Quách bạn tổng rộng lòng tặng bài thơ ấy (mà không bắt hoạ lại)
Trước đó đã biên thư gửi về chỗ ngã ba Song thuỷ ở Cao Bằng (để tâu báo hành trình của sứ bộ)
Nhớ hồ Hoàng hồ Phạm lòng bần thần như người si

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Phu kiệu Huống thôn ngại dốc nghiêng
Sông Minh đậu sẵn chín con thuyền
Đôi bờ khói toả làn mờ biếc
Một dải sông quanh đá sạm đen
Ngọng nghịu người Hồi mời khách hoạ
Rộng lòng tổng Quách để người yên
Cao Bằng chạnh nhớ hồ Hoàng, Phạm
Đã viết thư về tấu cấp trên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Hạ Minh Giang thuyền