23/01/2021 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba tiền một khứa cá buôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:27

 

Ba tiền một khứa cá buôi,
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ba tiền một khứa cá buôi