12/06/2024 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ viết dưới gốc cây trôi làng Dẫn Tự

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 23/10/2021 18:42

 

Tặng anh Nguyễn Ngọc Tung

Hỏi thuyền. Thuyền đã sang sông
Hỏi sông. Sông đến mênh mông biển rồi

Đành về hỏi gốc cây Trôi:
Bao nhiêu là sự đã rồi, còn chi?

- Cuộc đời là cuộc đời đi (*)
Vui mùa quả mới
hỏi gì
ngày xưa?
Vĩnh Yên – Hà Nội tháng 6 năm 2019

Làng Dẫn Tự thuộc xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Ca dao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Bài thơ viết dưới gốc cây trôi làng Dẫn Tự