20/01/2022 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Là con của vùng đồi

Tác giả: Babacar Sall

Nước: Sénégal
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:39

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Là con của vùng đồi
Ngươi không quên bà mẹ
Đã thổ máu của sữa
Và thổ sữa của máu
Cũng không quên người thân
Đã xa rồi dòng máu
Vì phải mất chín tháng
Bụng mang dạ đớn đau
Hai mươi năm cực nhọc
Để từ một cái phôi
Thành Con Người đứng thẳng
Và chỉ vài phút giây
Để biến thành tro bụi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Babacar Sall » Là con của vùng đồi