24/09/2021 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Tín thu từ kỳ 2
長信秋詞其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:57

 

Nguyên tác

高殿秋砧響夜闌,
霜深猶憶御衣寒。
銀燈青瑣裁縫歇,
還向金城明主看。

Phiên âm

Cao điện thu châm hưởng dạ lan,
Sương thâm do ức ngự y hàn.
Ngân đăng thanh toả tài phùng yết,
Hoàn hướng kim thành minh chủ khan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong điện cao chày vang gần sáng
Sương đậm còn áo lạnh nhớ mang
Đèn con may vá vừa xong
Thành vàng lại ngóng quân vương đoái hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Trường Tín thu từ kỳ 2