05/10/2023 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ đạo thi
悟道詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2008 18:42

 

Nguyên tác

盡日尋春不見春,
芒鞋踏遍隴頭雲。
歸來笑拈梅花嗅,
春在枝頭已十分。

Phiên âm

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp biến lũng đầu vân.
Quy lai tiếu niễm mai hoa khứu,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

Dịch nghĩa

Suốt ngày tìm xuân chẳng thấy xuân,
Mang đôi giày rách đạp khắp mây đầu lũng.
Trở về khẽ với một bông hoa mai ngửi,
Xuân đã về trên đầu cành đến mười phần.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Suốt buổi tìm xuân chẳng thấy xuân,
Giày mòn đạp khắp lũng mây vần.
Trở về khẽ nhón bông mai ngửi,
Xuân tại đầu cành đã vẹn phần.
Đây là một bài thơ của một vị ni cô đời Tống, tả quá trình giác ngộ Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngộ đạo thi