23/06/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của em

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 22/06/2008 03:45

 

Em vui vô tận mặt trời
Em buồn vô lượng muôn đời mặt trăng
Ấy tuy nhiên có nghĩa rằng
Trăng tròn rất mực mà hằng hằng vuông
Chúng ta chữ S cỗi nguồn
Chữ O khép lại đầu truông cuối đèo
Tao phùng ngọn gió trong veo
Trùng lai Giang Tả tuyết gieo giọt vàng
Bên lời ước nguyện đá vàng
Ngựa về núi đá diêu tàn đầu thai
Em về bến mộng một mai
Chào em như một trúc mai trì trì
Bình minh phụ xướng phu tuỳ
Hoàng hôn thâm tạ nhu mì của em
Nguồn: Kiến thức ngày nay, số 154 năm 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Của em