28/09/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa huệ

Tác giả: Bế Kiến Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:02

 

Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.
Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao anh có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen...
1969-1987

Bài thơ này nhiều người nhầm là của tác giả Henrich Hainơ (Đức), nhưng đúng là của Bế Kiến Quốc.

Bài thơ trên in trong tập Cuối rễ đầu cành (1994), ngoài ra còn có một số dị bản như sau:
Bản 1:
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng,
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em nhìn đi đâu thế em?
Ừ anh biết chúng mình không có lỗi,
Nhưng lòng anh băn khoăng tự hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Có thể nào anh lại không tin...
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng,
Ai biết được giữa cuộc đời kỳ lạ lắm,
Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.
Bản 2:
Hoa huệ trắng, và bức tường cũng trắng,
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu hỡi em,
Anh không biết vì sao, ai có lỗi,
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Có thể nào anh lại không tin...
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng,
Ai biết được giữa cuộc đời kỳ lạ lắm,
Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.
Bản 3:
Hoa huệ trắng
Bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen
Em đừng nhìn đi đâu thế em
Không ai biết
Vì sao ai có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bế Kiến Quốc » Hoa huệ