19/05/2021 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi cưu 2
鳲鳩 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:02

 

Nguyên tác

鸤鳩在桑,
其子在梅。
淑人君子,
其帶伊絲;
其帶伊絲,
其弁伊騏。

Phiên âm

Thi cưu tại tang,
Kỳ tử tại my (mai).
Thục nhân quân tử,
Kỳ đái y ty.
Kỳ đái y ty,
Kỳ biền y kỳ.

Dịch nghĩa

Chim thi cưu ở trên cây dâu,
Mấy chim con thì ở ter6n cây mai.
Bực hiền nhân quân tử
Thì dây đai bằng tơ.
Hễ dây đai bằng tơ,
Thì cái mũ da màu xanh đen.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên cây dâu thi cưu ở mãi,
Chim con thì đậu mấy cành mai.
Hiền nhân quân tử xưa nay,
Thắt lưng bằng lụa, chẳng thay đổi nào.
Dùng thắt lụa buộc vào trang sức,
Mũ da thì màu sắc xanh đen.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Chim thi cưu mẹ thì thường nói là ở trên cây dâu, còn chim con thì mỗi chương lại đều đổi cây. Chim con thì tự bay đi (cây này sang cây nọ), còn chim mẹ thì thường không đổi dời (vẫn đậu một chỗ).

đái: dây nịt to làm bằng tơ trắng, có nhiều màu lộn xộn trang sức cho đẹp.
biền: cái mũ làm bằng da.
kỳ: ngựa màu xanh đen. Màu của mũ da cũng như màu của ngựa màu xanh đen ấy. Kinh Thư có nói: tứ nhân kỳ biền (bốn người đội mũ da màu xanh đen).

Nói rằng: chim thi cưu đậu trên cây dâu, còn mấy chim con thì đậu trên cây mai, bực hiền nhân quân tử thì nịt bằng dây tơ. Hễ dây nịt bằng tơ thì cái mũ da màu xanh đen. Ý nói có pháp độ hằng thường không biến thay đổi đời vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thi cưu 2