04/07/2020 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây bay xao xác gặp rồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:43

 

Mây bay xao xác gặp rồng,
Tình cờ gặp bạn tơ hồng ta xe.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mây bay xao xác gặp rồng