21/10/2021 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thiền
聞蟬

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2016 17:12

 

Nguyên tác

送君曾此地,
一別欻經年。
愁殺長亭柳,
秋風起暮蟬。

Phiên âm

Tống quân tằng thử địa,
Nhất biệt hốt kinh niên.
Sầu sát trường đình liễu,
Thu phong khởi mộ thiền.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Từng tiễn chàng chốn ấy
Một đi, năm bay vèo
Trường đình buồn héo liễu
Gió nổi tiếng ve chiều
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú tuyển dịch), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Văn thiền