25/10/2021 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây châu
西州

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 16:11

 

Nguyên tác

羌胡據西州,
近甸無邊城。
山東收稅租,
養我防塞兵。
胡騎來無時,
居人常震驚。
嗟我五陵間,
農者罷耘耕。
邊頭多殺傷,
士卒難全形。
郡縣發丁役,
丈夫各征行。
生男不能養,
懼身有姓名。
良馬不念秣,
烈士不苟營。
所願除國難,
再逢天下平。

Phiên âm

Khương Hồ cứ Tây Châu
Cận điện vô biên thành
Sơn đông thu thuế tô
Dưỡng ngã phòng tái binh
Hồ kỵ lai vô thời
Cư nhân thường chấn kinh
Ta ngã Ngũ Lăng gian
Nông giả bại vân canh
Biên đầu đa thương sát
Sĩ tốt nan toàn hình
Quận huyện phát đinh dịch
Trượng phu các chinh hành
Sinh nam bất năng dưỡng
Cụ thân hữu tính danh
Lương mã bất niệm mạt
Liệt sĩ bất cẩu doanh
Sở nguyện trừ quốc nạn
Tái phùng thiên hạ bình.

Dịch nghĩa

Quân Thổ Phồn đã chiếm cả vùng Tây Châu rồi
Vùng ngoại vi kinh đô không còn là tuyến phòng thủ được nữa
Phía đông núi Thái Hàng phải lo thu tô thuế
Để cấp cho binh lính bảo vệ vùng biên cương của chúng ta
Quân kỵ mã của giặc Hồ có thể ào tới bất kỳ lúc nào
Nhân dân thường xuyên sợ mất vía
Khổ thay vùng ngoại ô của ta
Người cày phải lo hết việc đồng áng
Nơi giáp ranh nhiều người chết và bị thương
Các chiến sĩ khó giữ được vẹn toàn thân thể
Mọi quận huyện đều lo gọi người ra tiền phương phục dịch
Trai tráng ai phận sự nấy lên đường
Là con trai không nên ngồi yên ở nhà
Chỉ sợ mình có danh sách để lại
Là ngựa hay cứ lo gì đến cỏ
Kẻ nghĩa sĩ chẳng phải tham sống cầu an
Chỉ mong trừ diệt được quốc nạn
Thiên hạ đều trở lại cảnh thái bình.

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Thổ Phồn chiếm cứ Tây Châu
Ngoại vi mất hết còn đâu lũy thành
Miền đông tô thuế thu nhanh
Để còn cấp đốn quân canh biên thùy
Kỵ binh giặc tới bất kỳ
Dân tình hết vía chuyển di luôn ngày
Khốn thay vùng ngoại ô nay
Ruộng đồng bỏ hết người cày vắng không
Vùng ven chém giết bão giông
Chiến binh giáp trận chết không vẹn hình
Khắp nơi quận huyện tuyển binh
Tài trai ai nấy lên đường tòng chinh
Nghĩ rằng ơn nước nghĩa tình
Chỉ e không có tên mình mà thôi
Ngựa hay chẳng bỏ cỏ hôi
Sức trai đâu phảo thoái lùi nguy nan
Chỉ mong giặc nước dẹp tan
Để dân yên ổn hân hoan thái bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Tây châu