19/01/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm
Дар напрасный, дар случайный

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2005 03:05

 

Nguyên tác

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm
Tôi được trao cuộc sống làm gì?
Sao số phận phũ phàng bí hiểm
Bắt con người phải chết, mang đi?

Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc
Làm tâm hồn xúc động triền miên?

Không mục đích, sống mòn, vô vị
Trái tim tôi trống rỗng, u sầu
Và cuộc đời nhố nhăng ồn ĩ
Làm tôi buồn, cô đơn và đau.
1828

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm