14/04/2024 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc hạc
獨鶴

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:12

 

Nguyên tác

夕陽灘上立徘徊,
紅蓼風前雪翅開。
應為不知棲宿處,
幾回飛去又飛來。

Phiên âm

Tịch dương than thượng lập bồi hồi,
Hồng liệu phong tiền tuyết sí khai.
Ưng vị bất tri thê túc xứ,
Kỷ hồi phi khứ hựu phi lai.

Dịch nghĩa

Chiều đã ngả, đứng trên bãi cát mà dùng dằng hoài,
Lá cây rau đắng đỏ trước gió đã đông thành những cánh tuyết.
Bởi vì chẳng biết trú ngụ nơi đâu,
Nên cứ bay đi rồi lại bay lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều đã về còn dùng dằng mãi
Rau đắng hồng trước bãi tuyết rơi
Biết rằng trú ngụ không nơi
Nên cứ bay tới để rồi bay lui
Tác giả lận đận từ nhỏ, mãi tới năm 58 tuổi mới đậu tiến sĩ, nhưng cũng chỉ được làm quan chức nhỏ. Ông ví thân phận mình như con hạc cô đơn trong bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Độc hạc