18/01/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 07:22

 

Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
Anh có tưởng tình nhơn trước, đến thăm rồi về
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm