16/05/2021 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:39

 

Chiều vẫn không chịu đi
Dùng dằng đêm chửa tới
Vừa đón vừa chia ly
Một lòng đành hai lối
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Hoàng hôn