23/05/2024 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gốc gió

Tác giả: Hoàng Hưng - Hoàng Thuỵ Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/06/2009 01:55

 

Ngoài thẳm biển
Có cây nghìn lá
Nghìn lá reo nghìn xanh
Nghìn lá reo gốc gió.
Ngoài thẳm biển
Gió làm đứt chân trời
Ùa bão sóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Hưng » Gốc gió