18/09/2021 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

88

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 10:03

 

Biết mấy mươi chiều khói thuốc bay
Quê nhà vạn dặm khuất trùng mây
Lui về kí ức chân trời cũ
Uống chén rượu buồn không dám say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 88