25/10/2021 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khán sơn

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 19:12

 

Phiên âm

Lĩnh thượng thiền am cảnh vật u
Đai đầu giao ức cựu thần du
Cố cung bảo tượng kim hà tại
Thử nhật đăng lâm dị đắc sầu

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trên núi am thiền cảnh vật sâu
Đầu non chợt nhớ chuyến chơi lâu
Cung xưa tượng báu nay đâu nhỉ
Giờ lại lên xem dễ thấy sầu
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Khán sơn