27/10/2020 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thiên viễn diểu
江天遠眺

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:01

 

Nguyên tác

萬頃煙波浸碧漣,
平分山色忽悠然。
蒼茫望外重山岳,
瑩潔壺中一水天。
桃浪風高漁浦笛,
寒沙日淡遠村煙。
清光眼豁濃吟興,
半幅雲霞照遠邊。

Phiên âm

Vạn khkoảnh yên ba tẩm bích liên,
Bình phân sơn sắc hốt du nhiên.
Thương mang vọng ngoại trùng sơn nhạc,
Khiết oánh hồ trung nhất thuỷ thiên.
Đào độ phong cao ngư phố địch.
Hàn sa nguyệt đạm viễn thôn yên.
Thanh quang nhãn khoát nùng ngâm hứng,
Bán bức vân hà lạc chiếu biên.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Sen xanh dầm sóng, ngát muôn vùng,
Ngang vạch sườn non, nét thoáng trông.
Đồi núi sắp thành bao lớp thẳm,
Nước trời thu cả một bầu trong.
Sáo chài vẳng gió, đào tươi bến,
Tre xóm mờ trăng, cát giãi sông.
Ngắm cảnh thiên nhiên, thơ đượm hứng,
Chân trời lư lửng áng mây hồng.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 99

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Giang thiên viễn diểu