24/05/2024 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập xuân ngẫu thành
立春偶成

Tác giả: Trương Thức - 張栻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 22:33

 

Nguyên tác

律回歲晚冰霜少,
春到人間草木知。
便覺眼前生意滿,
東風吹水綠參差。

Phiên âm

Luật hồi tuế vãn băng sương thiểu,
Xuân đáo nhân gian thảo mộc tri.
Tiện giác nhãn tiền sinh ý mãn,
Đông phong xuy thuỷ lục sâm si.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Luật trời năm hết giá sương tan
Cây cỏ chào xuân khắp thế gian
Tứ lạ nảy sinh tầm mắt rộng
Gió vờn mặt nước sóng xuân tràn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thức » Lập xuân ngẫu thành