12/11/2019 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 2
塞上曲其二

Tác giả: Thương Thái - 商采

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

角弓白羽掛雕鞍,
醉臥河陽鐵甲寒。
烽火夜來知有敵,
一時齊向月中看。

Phiên âm

Giác cung bạch vũ[1] quải điêu an,
Tuý ngoạ Hà Dương thiết giáp hàn.
Phong hoả dạ lai tri hữu địch,
Nhất thời tề hướng nguyệt trung khan.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Yên ngựa treo cung cứng với tên
Hà Dương say ngủ áo lạnh băng
Phong hoả bừng đêm nghe địch đến
Cùng ngóng về xa dưới bóng trăng
[1] Tức bạch vũ tiễn 白羽箭, mũi tên có lông chim trắng buộc vào đuôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thương Thái » Tái thượng khúc kỳ 2