24/01/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 2
塞上曲其二

Tác giả: Thương Thái - 商采

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

角弓白羽掛雕鞍,
醉臥河陽鐵甲寒。
烽火夜來知有敵,
一時齊向月中看。

Phiên âm

Giác cung bạch vũ[1] quải điêu an,
Tuý ngoạ Hà Dương thiết giáp hàn.
Phong hoả dạ lai tri hữu địch,
Nhất thời tề hướng nguyệt trung khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên ngựa treo cung cứng với tên
Hà Dương say ngủ áo lạnh băng
Phong hoả bừng đêm nghe địch đến
Cùng ngóng về xa dưới bóng trăng
[1] Tức bạch vũ tiễn 白羽箭, mũi tên có lông chim trắng buộc vào đuôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thương Thái » Tái thượng khúc kỳ 2