07/10/2022 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyện khách
倦客

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:52

 

Nguyên tác

十年五年岐路中,
千里萬里西復東。
匹馬愁沖晚村雪,
孤舟悶阻春江風。
達士由來知道在,
昔賢何必哭途窮。
閑烹蘆筍炊菰米,
會向源鄉作醉翁。

Phiên âm

Thập niên ngũ niên kỳ lộ trung,
Thiên lý vạn lý tây phục đông.
Thất mã sầu xung vãn thôn tuyết,
Cô chu muộn trở xuân giang phong.
Đạt sĩ do lai tri đạo tại,
Tích hiền hà tất khốc đồ cùng.
Nhàn phanh lô duẩn xuy cô mễ,
Hội hướng nguyên hương tác tuý ông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bao năm chia lộ rẽ đường
Đông tây ngàn dặm mấy phương mỏi mòn
Ngựa sầu bạt tuyết chiều thôn
Thuyền đơn buồn cản gió xuân sông dài
Đạt thành biết đạo những ai
Hiền nhân nào phải khóc cay đường cùng
Măng rau cô mễ nấu dùng
Về quê làm lão say ngông cuối đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Quyện khách